Home    Vitamine en mineralen  Orthiflor orig 60 caps
Orthiflor orig 60 caps

Orthiflor orig 60 caps


Orthica dosering is 1 per dag

Orthiflor Original Probioticum

Helpt de darmflora te versterken
Probiotica is een verzamelnaam voor preparaten die melkzuurproducerende bacteriën bevatten.
De darmflora bestaat uit 600 tot 800 verschillende microorganismen (bacteriën, gisten en schimmels) bij elkaar ruim een kilogram, en vervult belangrijke functies in ons lichaam.


€ 21.65

Artikelcode: 728


 

Orthiflor Original Probioticum

De bacteriën in de darmen produceren enzymen die helpen het voedsel af te breken tot nutriënten die opgenomen kunnen worden door het lichaam. Daarnaast is de darmflora verantwoordelijk voor de productie van een aantal B-vitamines en vitamine K.

De darmflora vormt ook een essentiële rol in het immuunsysteem.

Een goed functionerende darmflora onderdrukt de ontwikkeling van ziektekiemen. De bacteriën bedekken de darmwand, waardoor eventuele pathogene micro-organismen geen kans krijgen zich in de darm te vestigen en te gaan delen. Daarnaast produceren de darmbacteriën verschillende antimicrobiële componenten die voornamelijk tegen deze pathogenen werken.

Ook kan de darmflora toxines wegvangen en carcinogenen en/of mutagene stoffen afbreken. Bij een gezond mens dient de darmflora in balans te zijn. Alle micro-organismen leven naast elkaar zonder problemen. Wanneer de normale situatie wordt verstoord, ontstaat er een zogenaamde disbalans, dit wordt ook wel dysbiose genoemd.

Waarom probiotica?

Een gezonde evenwichtige darmflora is van belang voor de gezondheid. Echter, in het dagelijkse leven komen we diverse factoren tegen die de balans in de darmen kunnen verstoren en daardoor ook van invloed zijn op onze gezondheid.

Ten eerste antibiotica.

Antibiotica zijn gericht op het doden van ongewenste bacteriën of virussen. Er wordt over het algemeen niet bij stil gestaan dat een antibioticumkuur ook de bacteriën van de darmflora doodt. Veel mensen hebben dan ook last van diarree tijdens een antibioticumkuur.

Voedselpatronen zijn ook van invloed op de opbouw van de darmflora. Zo kan een plotselinge verandering in voedingsgewoonte ook een effect hebben op de darmflora. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die vegetarisch of zelfs veganistisch worden of mensen die afslankdiëten of speciale sportdiëten gaan volgen.

Tevens hebben grote hoeveelheden alcohol en koffie een effect op de darmflora.

Stress is ook een belangrijke factor die van invloed is op de gezondheid van de darm.

Stress kan op een ruime manier worden opgevat, niet alleen in psychische zin, ook intensief sporten of reizen zorgen voor stress in de darmen. Deze en vele andere factoren kunnen de darmflora schaden, wat kan resulteren in een overgroei van ongewenste, pathogene micro-organismen en allerlei lokale klachten, zoals diarree, verstopping, darmontstekingen etc. Probiotica kunnen in deze gevallen aan een snel herstel van de darmflora bijdragen en de weerstand tegen pathogenen verhogen.

Probiotica dragen bij tot een evenwichtige darmflora en zijn in staat infecties te voorkomen, doordat ze de ziektekiemen belemmeren om zich in het lichaam in voldoende mate te huisvesten. Dit wordt 'kolonisatieresistentie' genoemd. Onder in vitro omstandigheden heeft men aan kunnen tonen dat melkzuurbacteriën de groei van pathogene bacteriën remmen. Dit is aangetoond met afzonderlijke darmbacteriën zoals Bifidobacteriën, Lactobacillen en Enterococcen.

Probiotica zijn in ook in vivo in staat diverse mogelijk pathogene bacteriën, zoals Clostridium difficile, in hun groei te remmen en terug te dringen. Bovenstaande is natuurlijk maar een minimale greep uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens (zie literatuurverwijzing). De belangrijkste eigenschappen van darmflorabacteriën Enkele voorbeelden van probiotische stammen zijn: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium en Bifidobacterium bifidum.

Veel probiotische stammen komen van nature in het maagdarmkanaal van de mens voor. Niet elke bacterie behoort tot een probiotische stam. Er zijn enkele belangrijke kenmerken waaraan een stam moet voldoen. Ten eerste veiligheid, een probiotische bacteriestam moet veilig zijn. Dit houdt in dat deze stam niet pathogeen is, geen toxines produceert en geen overdraagbare antibioticaresistentie heeft.

Ten tweede moet een bacteriestam levend in een product verwerkt kunnen worden en ook tijdens opslag stabiel blijven in een product. Daarnaast is een bacteriestam probiotisch als deze effectief is in de darmen. De betreffende stam moet eerst door de maag waar deze in aanraking komt met zuur en pepsine. In de darm staat de bacterie bloot aan galzouten en pancreatine. Een stam moet daarom zuur- en galresistent zijn.

Ook moet een stam die maagzuur- en galresistent is nog daadwerkelijk de gezondheid van de gastheer in de darmen beïnvloeden. De bacteriestammen van de Orthiflor producten zijn uitgekozen op basis van bovenstaande kenmerken. Bovendien zijn zoveel mogelijk verschillende probiotische eigenschappen in een product 'verzameld'. Zo zijn de producten niet alleen multi-strain is, maar ook multi-species; dat wil zeggen niet alleen verschillende soorten lactobacillen (bijvoorbeeld), maar een combinatie van lactobacillen, bifidobacteriën, lactococcen en enterococcen. Daarnaast bevatten de Orthiflor producten minimaal 108 bacteriën per gram.

Lagere aantallen zullen weinig effect hebben vanwege de hoge aantallen bacteriën die van nature in de darm aanwezig zijn. Het kiemgetal van een product geeft de hoeveelheid probiotische bacteriën per dagdosering weer. Het kiemgetal is bepalend voor de effectiviteit en toepassing van het probioticum: des te hoger het kiemgetal, des te beter het product in staat is de darmflora te beïnvloeden. In de overzichtstabel is de kiemkracht voor alle probiotica van Orthica weergegeven. Uitgekiende houdbaarheidsbevorderende drager met voedingsstoffen.

Een belangrijk punt voor de werkzaamheid van een bacteriepreparaat is de snelheid waarmee de bacteriën actief worden en ook de mate waarin ze actief zijn. Hoe sneller de bacteriën actief zijn, des te beter zijn ze ook in staat de maag en de gal te overleven. Hoe hoger de activiteit, des te beter de probiotische werking bij aankomst in de darmen. Uiteindelijk moeten de bacteriën zich na aankomst in de darm ook kunnen vermenigvuldigen.

De drager van Orthiflor-Original  bevat tevens een uitgekiende mix van voedingsstoffen, waardoor de bacteriën zeer snel en in hoge mate actief worden na oplossen in water. Deze zelfde drager heeft ook nog eens een bewezen positieve invloed op de houdbaarheid van het kiemgetal van de bacteriën te hebben.

Orthiflor-Original bevatten ook enzymen. De enzymen zijn nodig om het toegevoegde zetmeel beschikbaar te maken als voeding voor de bacteriën. Door het gebruik van enzymen en langketenige koolhydraten komt het voedsel dus geleidelijk ter beschikking.

Ulmus fulva (olmenbast) is aan Orthiflor-Original  toegevoegd, omdat het in korte tijd veel vocht opneemt en de innesteling van bacteriën in de villi van de dunne darm bevordert.

Mineralen voor een hoger effectief kiemgetal Uit onderzoek blijkt dat magnesium, kalium en mangaan in een bepaalde vorm, verhouding en hoeveelheid stimulerend werken voor darmflorabacteriën. Zowel hun activiteit als aantal nemen minder af tijdens stresssituaties. Bij het rehydrateren zorgt vooral het snel oplosbare kaliumzout ervoor dat de bacteriën de osmotische 'shock' in water beter overleven. De volgende hindernis is de lage pH van het maagzuur. Orthiflor bacteriën met mineralen zijn beter in staat de lage pH van het maagzuur te overleven (factor 5-10 meer overleving 4 uur na zuurduik).

Waarschijnlijk speelt magnesium hier een belangrijke rol in en dit is onontbeerlijk voor de opbouw en stevigheid van de celwand. Uiteindelijk komen er met de mineralenmix dus 5-10 keer zoveel bacteriën door de maag. De bacteriën bleken metabolisch na de zuurduik ook veel actiever (meer zuurvorming), waardoor ze beter hun probiotische werking kunnen uitoefenen. Na 24 uur is het verschil in kiemgetal nog groter geworden.

Dit heeft te maken met de aanwezigheid van vooral magnesium en mangaan die ook belangrijk zijn voor de groei (cofactoren voor belangrijke enzymen). Hierdoor komt het kiemgetal een factor 10-12 hoger dan de beginwaarde (zie figuur 3). Met het toevoegen van specifieke mineralen aan probiotica kunnen dus zowel de overleving bij de maagpassage als de groei in de darm gunstig beïnvloed worden. De hoeveelheid toegevoegde mineralen per dagdosering probioticum is zodanig laag, dat deze hoeveelheden geen rekening gehouden hoeft te worden in voedingsdiëten. In welke situaties hoog doseren? De Orthiflor producten zijn geïndiceerd bij gezondheidsproblemen, veroorzaakt door een verhoogde activiteit van ziektekiemen in de darm. Dit kan men meten aan verhoging van enzymactiviteiten van ongewenste bacteriën. Probiotica verlagen deze enzymactiviteiten en dit houdt aan zolang er probiotica in de darm zijn. Binnen enkele dagen na het stoppen met innemen stijgt het niveau weer. Dit geldt ook voor de kolonisatieresistentie, die daalt met het verdwijnen van de probiotica. Het verdient daarom aanbeveling de Orthiflor producten als ondersteuning in te nemen totdat de oorzaak van de darmfloraverstoring is weggenomen. Het gericht opruimen van pathogenen kan hierbij behulpzaam zijn.

De Orthiflor producten kunnen prima gecombineerd worden met andere producten.

 Orthiflor-Original  bevat zeven essentiële melkzuurvormende bacteriesoorten voor het versterken van een evenwichtige darmflora. De zeven bacteriën zijn gekozen op basis van hun verschillende functionaliteit in het maagdarmkanaal.

Hierdoor werkt Orthiflor-Original zeer breed. De uitgekiende drager van Orthiflor-Original bevat ook een mix van voedingsstoffen, waardoor zowel de overleving als de groei van de bacteriën positief beïnvloed wordt.

Vaak is het bij deze indicaties zo dat het probioticum op zichzelf, dus zonder ander supplement, therapeutisch gebruikt kan of zelfs moet worden. Uit de literatuur blijkt dat in klinische onderzoeken hierbij vaak minimaal 1x1010 bacteriën per dag gebruikt wordt. Dit komt ongeveer overeen met drie sachets Orthiflor-Plus. De indicaties waarbij deze dosering gebruikt wordt zijn vaak situaties van ernstige dysbiose. Bijvoorbeeld bacteriële en/of schimmelovergroei in voornamelijk de dunne darm of een totaal verstoorde c.q gereduceerde flora na antibioticumgebruik of na gebruik van andere voor de darmflora belastende medicijnen. Bij het voorkomen van een door antibiotica verstoorde stoelgang worden hoge doseringen aangehouden.

Typische dosering na antibioticumbehandeling is 1x1010 per dag gedurende twee weken. Orthiflor producten zijn te gebruiken naast een koemelkeiwitvrij- of een lactosearm dieet. Bovendien zijn alle Orthiflor producten, met uitzondering van Orthiflor Atopic, te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Orthiflor producten moeten koel (onder de 25° Celsius), droog en donker bewaard worden.

Orthiflor producten dienen niet in de koelkast bewaard te worden, omdat vocht in de koelkast de werkzaamheid van het product negatief beïnvloedt.

Eén capsule bevat 1 x 109 kve* van de volgende bacteriën in ongeveer gelijke verhoudingen: Lactobacillus acidophilus Lactobacillus salivarius Lactobacillus paracasei Lactococcus lactis Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium lactis Enterococcus faecium *kve = kolonievormende eenheden

1-3 capsules per dag, met ruim water innemen op een lege maag. Voor een optimaal effect de inhoud van de capsule(s) in een half glas lauw water oplossen. Minimaal 15 minuten laten staan, doorroeren en opdrinken. Kinderen vanaf vier tot twaalf jaar 1 capsule per dag.

Vrij van sacharose, gluten, niet natuurlijke conserveermiddelen en synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.